Innkalling til Ekstraordinært årsmøte, tirsdag 12. desember 2017

Postet av FK Sparta Sarpsborg den 28. Nov 2017

FK Sparta Sarpsborg innkaller til Ekstraordinært årsmøte

Sted: Klubbhuset/Spartahytta

Dato/Tid: Tirsdag 12. desember 2017 kl 1800.

 

Saksliste:

1. Godkjenning av stemmeberettigede 

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden

3. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen

4. Innkomne forslag: Finansiering av ny kunstgressbane (vedlegg)

 

Roy Arne Strand

Leder FK Sparta Sarpsborg

 

 

§ 17 Ekstraordinært årsmøte

 

(1)          Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.

b) Vedtak av styret i idrettslaget.

c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.

d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer.

 

(2)          Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

 

(3)          Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

 

(4)          Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5)          Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.Spartaskolen starter opp igjen !

Postet av FK Sparta Sarpsborg den 15. Sep 2017

Spartaskolen starter opp  igjen 16. september og og  jenter og gutter i alderen 5 år og oppover er hjertelig velkommen til oss.


Har du lyst å prøve deg hos oss, møt da opp på lørdag 16.9 med foresatte kl 1100-1200 - så kan vi ta påmeldingen der.


Spartaskolen har fokus på lek med ball skal være morsomt og vil gi barna en enkel innføring i fotballspillet og mestringsfølelse.

Ca November, desember, januar og februar vil treningene foregå inne i hall/gymsal, kommer tilbake vedrørende dette.

Treningene vil bli ledet av vår erfarne trener Arnt Eivik som i mange år har vært en ildsjel i klubben som både spiller, trener, aktiv dugnadsarbeider og medlem i Styret i FK Sparta - så her vil du bli godt ivaretatt.Vi trenger nye trenere til vårt 6. div lag samt de yngste lagene. Er du interessert? Ta kontakt

Postet av FK Sparta Sarpsborg den 22. Aug 2017

FK Sparta Sarpsborg trenger nye trenere.


Vi har behov for en ny trener til vårt lag i 6.divisjon samt trenere til de yngste lagene våre.

Kunne du tenke deg å gjøre en innsats og har lyst å komme til vår klubb?

De yngste lagene våre består av en fin gjeng med små fotball glade gutter⚽️

Det vil bli endel kursing og trenermøter med flere av klubbene i kretsen.

Det er Sarpsborg 08 som arrangerer disse kursene og møtene.

Dette vil bli en god læringsarena. Godtgjørelse etter avtale.


Er du interessert,så kan du ringe 93647349

Sommeravslutning for de minste sammen med A-laget og besøk av Åtto

Postet av FK Sparta Sarpsborg den 21. Jun 2017

Onsdag 21. Juni ble det arrangert sommeravslutning for de minste.

Fotball, grilling, godteri og storfint besøk av Åtto 🌞

Spillere og voksne møtte opp og hadde det morro sammen.Medlemsfordeler hos G Sport Amfi Borg og Spartahytta på Sjusjøen

Postet av FK Sparta Sarpsborg den 30. Mai 2017


Vi minner om sponsoravtalen vi har med G-Sport Borg som er for alle medlemmer som har betalt medlemsavgift for det aktuelle året, de får følgende rabatter:

Som medlem i FK Sparta Sarpsborg har du

  • 20% rabatt på klubbrelaterte varer
  • 28% på fotballsko
  • 15% på all annen sortiment i butikken.

Dette gjelder ikke på allerede nedsatte varer/tilbud samt elektronikk/optikk og våpen/ammo.Spartahytta på Sjusjøen:

Alle medlemmer av FK Sparta Sarpsborg kan søke om å leie hytta på Sjusjøen til medlemspris.

Ta kontakt med hytte@fkspartasarpsborg.no eller via kontaktskjema under hytteinformasjon.


Besøksadresse: Albert Moeskaus vei 46, 1711 SARPSBORG
Postadresse: Postboks 1097, 1705 SARPSBORG
Organisasjonsnummer: NO 980580679 MVA

Kontonummer: 1020.28.67370

Powered by: Bloc