Innmelding Spartaskolen

Legg inn fullt navn på foresatt

Legg inn telefonnummer på foresatt

Legg inn epost til foresatt

Legg inn fornavn på barnet du ønsker å melde inn i Spartaskolen

Legg inn etternavn på barnet du ønsker å melde inn i Spartaskolen

Legg inn fødselsdato på barnet du ønsker å melde inn i Spartaskolen.

Legg inn bostedsadresse til barnet du ønsker å melde inn i Spartaskolen.

Legg inn postnummer til barnet du ønsker å melde inn i Spartaskolen.

Legg inn Poststed til barnet du ønsker å melde inn i Spartaskolen.

Besøksadresse: Albert Moeskaus vei 46, 1711 SARPSBORG
Postadresse: Postboks 1097, 1705 SARPSBORG
Organisasjonsnummer: NO 980580679 MVA

Kontonummer: 1020.28.67370

Powered by: Bloc